بدون شرح.............!

مدتها ننوشته ام..........

الانم نیومدم که بنویسم.متنی منتسب شده به شهید عبدی دیدم که خیلی برام جالب بود.

ای شهدا اینجا دیگر از عروج خبری نیست و همه در فنا شدن دست و پا می‌زنند، دست‌های ناپاک به هم گره خورده تا بر نسل جوان امروز روح بی‌اعتقادی و دنیا زدگی را جریان دهد. دنیای غرب کوبه هوس را بر دل‌ ها می‌کوبد و در این روزگار، مردم پرفتنه‌ای هستند که با زبان دین مراد دنیا و مسند قبا بر قدرت خویش را می طلبند و از تکه تکه‌شدن پیکرها نردبان صعود می‌سازند. اگر در برابر مظالمشان کلام حق بگویی، در مسلخگاه هوا و هوس‌هایشان قربانی می‌شوی آری اینجا بازار هزار رنگ بی مهری‌هاست... از آغاز سفر زندگی هرکسی تقدیری دارد و در مسیر پر پیچ و خم زندگی باید ناملایمات و سختی های فراوانی را تحمل کند. این سختی‌ها و مشکلات حکمتی دارد که به آزمایش الهی برمی‌گردد. هرچه انسان در این مسیر سعی کند آستانه صبر و تحملش را افزون گرداند، مسلماً پیروزمندانه‌تر و آبرومندانه‌تر از این آزمایش بیرون می‌آید. بدانیم که برای رفع هرمشکلی چه دنیوی و چه اخروی تنها یار و یاور ما حضرت احدیت است.

همین و همین وهمین...........

/ 0 نظر / 45 بازدید